วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2553

อี้จิง


I-Ching อี้จิง


ประวัติความเป็นมาและความรู้ในอี้จิง
อี้จิง แปลความหมายได้ว่า ตำราแห่งความเปลี่ยนแปลง มีประวัติความเป็นมาดังนี้ ประมาณปี 551-479 ก่อนคริสต์กาล ขงจื้อ ปราชญ์ชาวจีนได้สลักตำรา หลักขงจื้อ 5 ประการลงบนแผ่นหิน อี้จิงกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญในวัฒนธรรมจีน แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตะวันตก จนกระทั่งได้รับการแปลโดย ริชาร์ด วิลเฮล์ม มิชชันนารี ชาวเยอรมัน ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีน และต่อมาในศตวรรษที่ 19 คาร์ล จุง นักจิตวิทยา ได้ให้ความสนใจงานแปลชิ้นนี้อย่างยิ่ง ไม่นานก็มีการแปลเป็นภาษาอื่นๆ รวมทั้งการตีความอย่างกว้างขวาง จนทำให้เป็นที่รู้จักในที่สุด
เส้นอี้จิง หรือเส้นปากัว หรือข่วย หรือเส้นตรีลักษณ์ ในรูปแบบเบื้องต้น จะมีทั้งหมด 8 รูปแบบ ซึ่งเส้นอี้จิงจะแทนถึงความเป็นหยินและหยาง ความเป็นคู่และความเป็นคี่ โดยเส้นที่เป็นเส้นเดียวหรือความเป็นคี่แทนถึงความเห็นหยาง และเส้นขาดหรือเส้นคู่จะแทนถึงความเป็นหยิน หลักของอี้จิงคือการผสมผสานความเป็นหยินและหยาง  วิธีการอ่านเส้นจะอ่านจากเส้นล่างสุดไล่ขึ้นไปด้านบน เพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยง่ายในการเขียนและอ่านเส้นอี้จิง จึงขอใช้ตัวเลขเป็นสื่อกลางในการทำความเข้าใจ โดยให้เลข 1 แทนขีดที่เป็นเล้นตรงเส้นเดียว และเลข 2 แทนขีดสั้นๆสองเส้น  ซึ่งเส้นอี้จิงเบื้องต้นทั้ง 8 รูปแบบนี้มีความหมายดังนี้
1. ลี่ : แสดงถึงไฟที่ยืนหยัด ในครอบครัวคือบุตรสาวคนกลาง ในร่างกายคือดวงตา มันเจิดจ้า อบอุ่น และแจ่มชัด เป็นความสวยงามและสติปัญญา ชีวิตของผู้อื่นได้รับผลประโยชน์จากรัศมีเจิดจ้าของมัน มันมีสีส้มอันอบอุ่น ซึ่งเป็นสีแห่งไฟและดวงอาทิตย์ เทียบกับสัตว์คือนกยูง ลี่ยังเป็นตัวแทนของต้นไม้ที่แห้งและเปราะง่าย เส้นล่างจะเป็นหนึ่งขีด เส้นกลางสองขีด และเส้นบนจะเป็นเส้นขีดเดียว ทิศใต้ธาตุไฟ แทนตัวเลข คือ 121
2. คุน : แสดงถึงดิน ซึ่งเป็นฝ่ายรองรับ ในครอบครัวคือมารดา และส่วนของร่างกายคือ ช่วงท้อง อ่อนโยนและสงบเสงี่ยม เป็นเส้นหยิน หรือเป็นเส้นสองขีดทั้งสามเส้น แทนการหล่อเลี้ยงและอุทิศตนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สีคือ สีดำ สัตว์คือวัว เป็นตัวแทนของลำต้นไม้ ผ้าผืนใหญ่ หรือเกวียน  ยอมบรรทุกสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงอน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือธาตุดิน แทนตัวเลข คือ 222
3. ซุน : แสดงถึงสายลม อ่อนโยน แต่ทะลุทะลวง ในครอบครัวคือ บุตรสาวคนโต และในร่างกายคือต้นขา มันปลอบโยน แต่ก็ยืนหยัดและเป็นธรรม มีบุคลิกที่ยืดหยุ่นและเข้มแข็ง สามารถแทรกผ่านเข้าไปในทุกสิ่งได้เช่นเดียวกับสายลม สีคือ สีเขียวสด และสัตว์คือ แมว หรือ เสือ เป็นตัวแทนของต้นไม้ที่สูงส่ง เช่น หลิว ซึ่งสามารถโค้งงอต่อสายลม และดีดตัวกลับคืนได้อย่างง่ายดาย ลักษณะเส้นด้านล่างจะเป็นสองขีด และตรงกลางกับเส้นบนจะเป็นเส้นเดียวทั้งสองเส้น ทิศตะวันออกธาตุไม้ แทนตัวเลข คือ 211  
4. เฉียน : แสดงถึงสวรรค์ พลังแห่งจักรวาล และการสร้างสรรค์ ในครอบครัวคือบิดา และในร่างกายจะเป็นศีรษะ แข็งแรงและคล่องแคล่ว เส้นหยางหรือเป็นขีดเดียวทั้งสามเส้น แสดงถึงพลกำลัง ความสามารถ และความทนทานอันไม่มีขอบเขต สีคือ สีขาว เป็นสัตว์คือ ม้า เป็นตัวแทนของน้ำแข็งและผลไม้ ทิศะวันออกเฉียงใต้ธาตุไม้ แทนตัวเลข คือ 111 
5. คาน : แสดงถึงน้ำ ความลึกล้ำ ในครอบครัวคือบุตรชายคนกลาง และส่วนร่างกายคือ หู มันเป็นอันตรายและปราศจากความกลัว เต็มไปด้วยภัยที่แฝงเร้น และพลังห้าวหาญรุนแรง สีคือ สีฟ้าเข้ม และสัตว์คือ หมู หรือหมูป่า มันยังเป็นตัวแทนของต้นไม้อ่อนนิ่มคล้ายฟองน้ำ สามารถซึมซับน้ำไว้ได้แต่ขาดพลกำลัง ลักษณะเส้นล่างสุดและบนสุดจะเป็นเส้นสองขีด ตรงกลางจะเป็นเส้นขีดเดียว ทิศเหนือธาตุน้ำ แทนตัวเลข คือ 212  
6. เคน : แสดงถึงภูเขา ความนิ่ง ในครอบครัวคือบุตรชายคนเล็ก และส่วนของร่างกายคือมือ เป็นความสงบ ญาณสมาธิ และความจริงใจ แต่ก็สามารถถอนออกมาเพื่อยึดจับสิ่งของได้อย่างแน่นหนา สีคือ สีม่วง สัตว์คือ สุนัข มันยังถูกมองว่าเป็นฤาษี และเปรียบเหมือนต้นไม้แข็งแรงขรุขระ บิดจากตำแหน่งของตนบนภูเขา ลักษณะเส้นด้านล่างและส่วนกลางจะเป็นสองขีด ส่วนด้านบนจะเป็นขีดเดียว ทิศตะวันตกเฉียงใต้ธาตุดิน แทนตัวเลข คือ 221  
7. เชน : แสดงถึงสายฟ้า การปลุกเร้า ในครอบครัวคือ บุตรชายคนโต และในร่างกายคือเท้า รุนแรงและมุ่งมั่น เต็มไปด้วยสัญชาตญาณหุนหันพลันแล่นและความตื่นเต้น สีคือ สีแดงสด สัตว์คือ มังกร สัญลักษณ์แห่งความรวดเร็วและพลัง เป็นตัวแทนของต้นอ้อที่ขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ภูเขาไฟ และแผ่นดินไหว ลักษณะเส้นด้านล่างจะเป็นขีดเดียว ส่วนกลางและส่วนบนจะเป็นสองขีด ทิศตะวันตกธาตุทอง แทนตัวเลข คือ 122 
8. ตุย : แสดงถึงทะเลสาบ ความริ่นเริง ในครอบครัวคือบุตรสาวคนเล็ก ในร่างกายเกี่ยวข้องกับปาก พร้อมเสมอที่จะยิ้มแย้มอย่างเป็นมิตร อ่อนโยน และเร้าอารมณ์ในภายนอก ทำให้มีเสน่ห์เชิญชวน แต่ก็มีแก่นที่แข็งแรง ราวเหล็กกล้า สีคือ สีเหลือง สัตว์คือ แกะ และยังกระตุ้นวิญญาณของแม่มด เปรียบได้กับสายหมอก และการเก็บเกี่ยว ลักษณะเส้นด้านล่างและส่วนกลางจะเป็นเส้นขีดเดียว ด้านบนสุดจะเป็นสองขีด ทิศตะวันตกเฉียงเหนือธาตุทอง แทนตัวเลข คือ 112 
การพยากรณ์ชะตาด้วยอี้จิง
การพยากรณ์ชะตาด้วยอี้จิง จะมีคำแนะนำทำนายทั้งหมด 64 รูปแบบ มาจากการผสมผสานรวมตัวจากอี้จิงในระดับเบื้องต้นใน 8 รูปแบบแรก (8x8 = 64) โดยที่มาของการเปลี่ยนแปลงผสมผสานรูปแบบต่างๆจนได้เป็น 64 รูปแบบนั้น มาจากผลงานของกษัตริย์นามพระเจ้าเวน ผู้ครองนครชู ทางตะวันตกของจีน ตามตำนานเล่าว่า พระเจ้าเวนถูกจักรพรรดิ ชู ฉิน จับกุมขัง ต่อมาในปี 1143 ก่อนคริสต์ศักราช พระเจ้าเวนใช้เวลาในที่จองจำด้วยการจับคู่ปรับเปลี่ยนรูปแบบอี้จิงพื้นฐานเสียใหม่ ได้ 64 รูป พระองค์ยังเขียนพลังคำอธิบายกลั่นกรองความสัมพันธ์ของพลังต่างๆ ในแต่ละสัญลักษณ์ ทั้งยังแนะนำความสัมพันธ์ของคำถามที่ถูกยกขึ้นมาในการให้คำปรึกษา หลังจากออกจากคุกแล้ว พระเจ้าเวนก็ทำสงครามกับจักรพรรดิ ชู ฉิน มีชัยชนะและสถาปนาต่อมา เป็นการง่ายดายมากที่คุณต้องการคำทำนายแนะนำจากอี้จิง เพียงแค่คุณมีเหรียญสำหรับพยากรณ์แค่ 6 เหรียญซึ่งเป็นชนิดเดียวกัน หรือจะจัดทำไพ่กระดาษซักชุด 64 ใบ เขียนเส้นอี้จิงทั้ง 64 ประการลงไปในแต่ละใบ อธิษฐานจิตในคำถาม เขย่าเหรียญในมือแล้วโปรย แล้วเรียงเหรียญบนพื้นเป็นแนวตั้งจากเหรียญที่ใกล้ตัวที่สุด หรือ เลือกไพ่มาซักใบ  สังเกตเหรียญหรือรูปแบบในไพ่ แล้วจงรับคำทำนาย ซึ่งหากทำนายโดยเสี่ยงเหรียญ จะแทนตัวเลข คือ ด้านหัว จะเป็นเลข 1 และด้านก้อย จะเป็นเลข 2 วิธีการทำนาย เมื่อโปรยเหรียญแล้วให้นำเหรียญที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดไล่ไปถึงเหรียญที่ไกลที่สุดนำมาวางเรียงเป็นแนวต่อกันจากล่างขึ้นบน จากนั้นอ่านเหรียญไล่ขึ้นไปจากล่างขึ้นบนแล้วไปเปรียบเทียบคำทำนายต่อไป
คำทำนายและรูปแบบอี้จิงอย่างง่ายทั้ง 64 แบบ
วิธีการอ่านทำนายเสี่ยงเหรี่ยญอี้จิง ด้านหัวคือ1 ก้อยคือ2 เมื่อโยนทำนายให้เรียงเหรียญที่ใกล้ตัวเป็นเหรียญอันแรกวางล่างสุดแล้วไล่ขึ้นไปตามลำดับ ธาตุในวงเล็บคือพลังงานล่างกับบนที่ส่งอิทธิพลต่อกัน

111111 เฉียน (ฟ้า/ฟ้า ท้องฟ้าแห่งสรวงสวรรค์) มังกรที่ถูกขังถึงน้ำอีกครั้ง ความสดชื่นและโชคหวนคืนมังกรที่ถูกขัง ความยินดีปรากฎที่สีหน้า ทั้งมวลสำเร็จสมประสงค์ โชคดียิ่งขึ้นในอนาคต  
111112 กวย (ฟ้า/ทะเล ด้านล่างฟ้า ด้านบนทะเล) ผึ้งหนีรอดจากใยแมงมุม ใยแมงมุมดั่งคุกแห่งฟ้า ผึ้งขยับปีกกลับติดแน่น โชคดีมีลมพัดใยขาด จึงพ้นภัยมีอิสระ นับแต่ตอนนี้อดีตผ่านพ้น 
111121 ต้าหยู (ฟ้า/ไฟ ด้านล่างฟ้า ด้านบนไฟ) โค่นต้นไม้จับนกกระจอก ใช้ความเด็ดขาดจักบรรลุเป้า แล้วส่วนที่เหลือจะไปไหนเสีย อย่าพอใจกับสิ่งที่เป็นรอง เลือกใช้วิธีการที่มั่นใจ  
111122 ต้าชวง (ฟ้า/สายฟ้า ด้านล่างฟ้า ด้านบนสายฟ้า) ช่างไม้พบไม้งาม ช่างไม้ผู้มีฝีมือดี บรรจบพบเจอท่อนไม้งดงามยิ่ง สองสิ่งดีร่วมกันย่อมสร้างสรรค์ กำเนิดผลงานตระการตา  
111211 เฉียวชู (ฟ้า/ลม ด้านล่างฟ้า ด้านบนลม) ฟ้าครึ้มแต่ขาดฝน แม้เมฆเต็มฟ้าแต่ฝนไม่ตก ข้าวสาลีไหม้เกรียมเพราะแล้งจัด ไฉนฟ้าครึ้มแต่ขาดฝน ชาวนาได้แต่ครวญเมื่อเห็นฟ้า  
111212 ซือ (ฟ้า/น้ำ ด้านล่างฟ้า ด้านบนน้ำ) ไข่มุกจรัสผุดบนดิน ไข่มุกจรัสผูกฝังไว้นาน จวบจนบัดนี้ไม่มีใครรู้ ลมพัดฝุ่นปลิวหายสิ้น ไข่มุกจรัสปรากฎอีกครั้ง  
111221 ต้าชู (ฟ้า/ภูเขา ด้านล่างฟ้า ด้านบนภูเขา) ค้นหาจุดอ่อน คิ้วขมวดเพราะกระวนกระวาย มีเรื่องตั้งพันอย่างสุมจิตใจ จากนี้จงโจมตีที่จุดอ่อน แล้วหนีไปไหนก็ได้ไม่ต้องกลัว 
111222 ไถ (ฟ้า/ดิน ด้านล่างฟ้า ด้านบนดิน) สอบได้ทั้งสามคราว หลังจากศึกษาหนักได้เข้าสอบ ที่หนึ่งสามครั้งกลับบ้านสุขสันต์ ที่เคยวิตกกังวลสูญสิ้น ความปิติเริงร่าครอบคลุมโลก  
112111 ลู่ (ทะเล/ฟ้า ด้านล่างทะเล ด้านบนฟ้า) หงส์ร้องบนเขาซุย หงส์ร้องบนเขาซุยคนยินทั่ว หงส์เหินลงบนเขาซุยทิศประจิม หงส์ขับขานก่อเกิดสติปัญญาและบุญกุศล เริ่มจากนี้มั่งมีศรีสุข      
112112 ตุย (ทะเล/ทะเล ท้องทะเลมหาสมุทร) ฉวยเอาน้ำปั้นโคลน ปั้นดินปั้นโคลนต้องใช้น้ำ หากมีลมสมควรเดินทาง อย่าพลาดโอกาสที่ผ่านมาเอง แล้วทุกสิ่งทุกอย่างสมใจปอง 
112121 กุย (ทะเล/ไฟ ด้านล่างทะเล ด้านบนไฟ) ถูกรวบรัดให้ขายหมูกับแพะ ท่านมหาเสนาถูกรวบรัด ให้ขายสัตว์เลี้ยงก่อนโชคหวนคืน ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน สัตว์ถูกส่งให้ฆ่าไปแล้ว 
112122 กุยเม (ทะเล/สายฟ้า ด้านล่างทะเล ด้านบนสายฟ้า) ปีนต้นไม้จับปลา จะจับปลาทำได้แต่ในน้ำ กลับปีนขึ้นต้นไม้แสนงมงาย ขึ้นต้นไม้จับปลางานยากยิ่ง โอกาสจะล้มเหลวเพิ่มสูงขึ้น 
112211 ชุงฟู (ทะเล/ลม ด้านล่างทะเล ด้านบนลม) เดินบนแผ่นน้ำแข็ง ผู้เดินทางบนถนนกำลังเร่งรีบ อยากข้ามสายน้ำแข็งที่ไม่มีสะพาน จึงต้องเดินอย่างระมัดระวังยิ่ง เพราะผิดเพียงก้าวเดียวย่อมตกน้ำ   
112212 เชี่ย (ทะเล/น้ำ ด้านล่างทะเล ด้านบนน้ำ) ประหารขุนทัพแล้วตั้งศาลบูชา บรรพบุรุษช่วยผู้แสวงโชค เทพตั้งศาลขุนทัพผู้วายชนม์ แม้ทุกข์ทับทวีเทวษไห้ แต่วิญญาณขุนทัพสิ้นร้าย 
112221 ซุง (ทะเล/ภูเขา ด้านล่างทะเล ด้านบนภูเขา) ผลักรถเข็นเสียสมดุล ผลักรถเข็นบนทางคดเคี้ยวแสนยาก เหมือนรถเข็นเสียสมดุลบนไหล่เขา ไม่ว่าทำอะไรล้วนขาดพลัง อาจเลี่ยงภัยได้แต่ไม่พ้นเรื่องยุ่ง  
112222 หลิน (ทะเล/ดิน ด้านล่างทะเล ด้านบนดิน) ผู้ปกครองมีเมตตาธรรม เมื่อจักรพรรดิไร้ธรรมประชาเศร้า ได้แต่หวังให้เมฆผ่านตะวันฉาย หากผู้ปกครองเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม ประชาราษฎร์สงบสุขสันติ   
3
121111 ตุงเจน (ไฟ/ฟ้า ด้านล่างไฟ ด้านบนฟ้า) เซียนบอกทาง เมื่อมีเรื่องสุมใจย่อมลังเล มิรู้หนทางบรรลุจุดหมาย เมื่อเซียนบอกทางวิถีย่อมเปิดให้ ความวิตกกังวลล้วนหายสิ้น 
121112 โกะ (ไฟ/ทะเล ด้านล่างไฟ ด้านบนทะเล) ดินระแหงได้ฝน หน่ออ่อนสูญสิ้นเพราะความแห้งแล้ง บัดนี้ฟ้าบันดาลให้ฝนตก เมื่อหมดความหดหู่ย่อมเริงร่า ทุกเรื่องราวสมดังใจหมาย   
121121 ลี่ (ไฟ/ไฟ เพลิงไฟความร้อนแห่งแสงสว่าง) ขุนนางสวรรค์นำสุข ดุจดังได้พบขุนนางสวรรค์ ความสุขความเจริญลงสู่โลก ความหวังและโครงการนำสุขสันต์ สันติสุขแทนวิตกโศกเศร้า  
121122 เฝง (ไฟ/สายฟ้า ด้านล่างไฟ ด้านบนสายฟ้า) กระจกเงาเก่ากลับเปล่งประกาย กระจกเงาเก่ามัวหมองมานาน เมื่อทำความสะอาดเช็ดถู กลับเปล่งประกายสดใสดังจันทร์ ผู้ครอบครองจะมีวาสนา      
121211 เชีย (ไฟ/ลม ด้านล่างไฟ ด้านบนลม) เพ่งดอกไม้ในกระจก ดอกไม้งามบานในกระจกเงา น่าดูยิ่งแต่มิอาจได้มา อย่าหลงรักดอกไม้ในกระจก ดอกไม้ในกระจกใช่ของจริง
121212 ชีชี (ไฟ/น้ำ ด้านล่างไฟ ด้านบนน้ำ) สอบได้ที่หนึ่ง ผู้ที่สอบได้เป็นอันดับหนึ่ง เมื่อสอบได้ที่หนึ่งสุขเปี่ยมล้น กิจการต่างๆย่อมไม่สูญเปล่า โครงการและความหวังสำเร็จ   
121221 ปี (ไฟ/ภูเขา ด้านล่างไฟ ด้านบนภูเขา) ความสุขมาถึงประตูบ้าน ดนตรีบรรเลงเพลงสุขสันต์ ดาวแห่งความสุขทอแสงถึง โชคลาภและความสุขพรั่งพร้อม แม้วิบัติกลายเป็นปราโมทย์  
121222 หมิงไอ (ไฟ/ดิน ด้านล่างไฟ ด้านบนดิน) ทำลายสะพานหลังข้าม หลังข้ามน้ำทำลายสะพานแล้วสุดเศร้า ใต้ดาวร้ายไม่รู้ควรไปไหน พึงรีบข้ามสะพานแล้วทำลาย ยากที่จะกลับกลายไปสู่อดีตเดิม  
122111 หวูวาง (สายฟ้า/ฟ้า ด้านล่างสายฟ้า ด้านบนฟ้า) นกถูกจับขังในกรง นกบินมาติดแน่นอยู่ในแร้ว นกติดในกรงขังบินหนีไม่รอด พยายามหนีแต่ไม่สำเร็จ จึงได้แต่ยอมรับชะตากรรม    
122112 สุย (สายฟ้า/ทะเล ด้านล่างสายฟ้า ด้านบนทะเล) ผลักรถเข็นบนดินแห้ง ย่ำเท้าบนโคลนเลนมาแสนนาน ผลักรถเข็นฉับพลันทางปรากฎ ขอเพียงพยายามอีกหนเดียว รถเข็นก็จะขึ้นบนทางแห้ง 
122121 ชิโฮ (สายฟ้า/ไฟ ด้านล่างสายฟ้า ด้านบนไฟ) คนโซได้อาหาร ยามโชคไม่เข้าข้างเหมือนคนโซ ครั้นมีคนให้อาหารหายหิว คนโซได้อาหารพลังชีวิตฟื้น เมื่อท้องอิ่มจิตใจย่อมเบิกบาน 
1
122122 เช็ง (สายฟ้า/สายฟ้า สายฟ้าที่ฉับพลันกึกก้องกังวาน) สายฟ้าสะเทือนเลื่อนลั่น อัสนีบาตฟาดฟันดังเปรี้ยงปร้าง ท้องฟ้ากว้างครึ้มคำรามมาแต่ไกล ยากจะตอบว่าจะเกิดสิ่งใดได้ จากนี้ไปคงทำได้เพียงเฝ้าระวัง   
122211 ไอ (สายฟ้า/ลม ด้านล่างสายฟ้า ด้านบนลม) ไม้แห้งออกดอก กงล้อแห่งโชคลาภหมุนไป ไม้แห้งไปหลายปีออกดอกอีก ต้นไม้กลับงอกงามสะพรั่งยิ่ง ชูกิ่งแตกใบสะพรั่งบานเบิก  
122212 ชุน (สายฟ้า/น้ำ ด้านล่างสายฟ้า ด้านล่างน้ำ) ผมยุ่งสางยาก ลมพัดด้ายพันหาต้นปลายยาก ต้องใช้เวลาค่อยๆสะสาง เมื่อหาไม่พบปลายขดด้าย ควรพักเรื่องไว้ทีหลังก่อน  
122221 ไอ (สายฟ้า/ภูเขา ด้านล่างสายฟ้า ด้านบนภูเขา) ไปเยือนนักปราชญ์ ไท่กงตกปลาที่แม่น้ำเหว่ย เจ้าเหวินหวางมาเยือนปราชญ์ไม่คาดฝัน การเยือนปราชญ์ที่ริมฝั่งน้ำ คือเครื่องหมายแห่งความสุข  
122222 ฟู (สายฟ้า/ดิน ด้านล่างสายฟ้า ด้านบนดิน) ผัวเมียทะเลาะกัน ผัวเมียทะเลาะเบาะแว้งสันติสูญสิ้น ครอบครัวไร้สุขทุกข์ทับทวี จักเดือดร้อนรำคาญใจ ลมพัดแรงจนเป็นพายุ   
211111 กู (ลม/ฟ้า ด้านล่างลม ด้านบนฟ้า) พบเพื่อนไกลบ้าน พบเพื่อนไกลบ้านแสนปลาบปลื้ม นับเนื่องไปโชคดีทวีคูณ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนได้ผลดี ไม่ต้องกังวลถึงอนาคต     
211112 ต้า (ลม/ทะเล ด้านล่างลม ด้านบนทะเล) ฝันถึงทองและเงินยามวิกาล ฝันถึงทองและเงินตลอดคืน ยามตื่นไม่มีแม้แต่เหรียญเดียว ฝันกลางคืนตื่นมาพลันสลาย จงพอใจในโชคชะตาที่เกิดขึ้น 
211121 ติง (ลม/ไฟ ด้านล่างลม ด้านบนไฟ) ชาวประมงได้กำไร นกสองตัวตกลงบนหาดทราย พยายามจะบินแต่ไม่ขึ้น ประมงเฒ่าเจอกำไรสองต่อ ความโชคดีบังเกิดขึ้นไม่คาดฝัน  
211122 เฮง (ลม/สายฟ้า ด้านล่างลม ด้านบนสายฟ้า) ปลาว่ายเข้าแห คนหาปลาโชคดียิ่ง ปลาว่ายแข่งมาเข้าแห ปลาแข่งเข้าแหอย่างร่าเริง คนอื่นไม่ได้สิ่งใด เขามาถึงก็สำเร็จ   
211211 ซุน (ลม/ลม สายลมพายุที่พัดผ่าน) เรือจมกลับลอย เรือโดดเดี่ยวจมทรายอยู่บนชายหาด ถ่อติดแน่นเคลื่อนหน้าหลังไม่ได้ ครั้นแล้วฝนตกน้ำท่วมใหญ่ เรือลอยโดยไม่ต้องพยายาม 
211212 ชิง (ลม/น้ำ ด้านล่างลม ด้านบนน้ำ) บ่อแห้งกลับมีน้ำ บ่อน้ำแห้งถูกทิ้งไปนานแล้ว วันหนึ่งกลับมีน้ำใช้ขึ้นอย่างฉับพลัน บ่อน้ำแห้งกลับมีน้ำขึ้นใหม่ เหมือนมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น  
211221 คู (ลม/ภูเขา ด้านล่างลม ด้านบนภูเขา) ผลักโม่หินบนทางขรุขระ ผลักโม่หินบนทางขรุขระแสนลำบาก หวังเจริญบั้นปลายกลับเป็นทุกข์ จิตใจลังเลระส่ำระส่าย ความเลวร้ายเกิดขึ้นเพราะความเร่งร้อน 
211222 เช็ง (ลม/ดิน ด้านล่างลม ด้านบนดิน) ฝันเห็นตะวันขึ้น ฝันเห็นตะวันขึ้นบอกสิ่งใหม่ นิมิตรหมายที่ดีเห็นแน่ชัด ตื่นมาบังเกิดพบความสุข ทุกอย่างเลื่องลือเจริญรุ่งเรือง  
212111 ซุง (น้ำ/ฟ้า ด้านล่างน้ำ ด้านบนฟ้า) สองชายแย่งทางกัน ดังสองชายแก่งแย่งหนทางกัน ต่างก็อยากจะไปของตนก่อน สองคนวิวาทต่างไม่ยอมกัน ไม่ยอมให้อีกฝ่ายไปก่อนตน  
212112 ดุน (น้ำ/ทะเล ด้านล่างน้ำ ด้านบนทะเล) ยื่นไม้แต่กลับผลักบันได สหายหยาบช้าชอบหลอกผู้คน ไปมาหาสู่ถกพันโครงการ คำพูดคำจาไพเราะหนักหนา ดีแต่ยื่นไม้กลับผลักบันได ในยามไร้โชคช่างน่าเศร้านัก อะไรซักอย่างก็ยังไม่ได้ จะขึ้นหรือลงล้วนไม่สำเร็จ    
212121 เวยชี (น้ำ/ไฟ ด้านล่างน้ำ ด้านบนไฟ) ได้ดาวพฤหัสบดี ดาวพฤหัสส่งผลเลวร้าย ดาวพฤหัสกำหนดทุกสิ่งปั่นป่วน ระมัดระวังจักเลี่ยงภัยได้ พ้นช่วงนี้ไปอุปสรรคสิ้น    
212122 เซี่ย (น้ำ/สายฟ้า ด้านล่างน้ำ ด้านบนสายฟ้า) พ้นความเดือดร้อน พ้นกับดักหมื่นความทุกข์ล้อมรอบ ทันใดพลันปรากฎคนมาช่วย ปล่อยให้เขาทำไปไม่คัดค้าน เมื่อพ้นเคราะห์โชคชะตาเปลี่ยน  
6
212211 ฮวน (น้ำ/ลม ด้านล่างน้ำ ด้านบนลม) เห็นทองบนอีกฝั่งแม่น้ำ ขุมทรัพย์อยู่ที่ฝั่งตรงข้าม แต่แม่น้ำกว้างและลึกเกินไป ดังโชคที่มือคว้าไม่ถึง คิดทั้งวันคืนไร้ประโยชน์   
212212 คาน (น้ำ/น้ำ สายน้ำแห่งความชื่นฉ่ำอ่อนไหว) มองหาจันทร์ในน้ำ แสงจันทร์สะท้อนในน้ำ เห็นแต่เงาใช่ของจริง คนเขลาถือเป็นจันทร์แท้ แต่ทุกสิ่งล้วนว่างเปล่า 
212221 เม็ง (น้ำ/ภูเขา ด้านล่างน้ำ ด้านบนภูเขา) โจรน้อยลักเงิน จักประสบความสูญเสียบ้างเล็กน้อย ด้วยเหตุที่ใจกว้างเกินไป ไม่ว่าจะระวังเพียงใด โจรน้อยจักลักเงินจนได้  
212222 ชิ (น้ำ/ดิน ด้านล่างน้ำ ด้านบนดิน) ได้ชัยเมื่อม้าศึกมาถึง ขุนศึกรับบัญชาให้เดินทาง สวมบังเหียนม้าศึกคว้าธนู ยิงศรต้องใบหลิวห่างร้อยก้าว เป็นนิมิตรดีแน่แท้จริงเทียว   
221111 ตุน (ภูเขา/ฟ้า ด้านล่างภูเขา ด้านบนฟ้า) เมฆบังอาทิตย์ เมฆทึบบังสุริยาจนมิแสง เหมือนดังแกล้งให้นภาไม่สดใส ความชัดเจนเหมือนถูกบดบังไป จะทำการสิ่งใดให้ระวัง  
221112 เชี่ยง (ภูเขา/ทะเล ด้านล่างภูเขา ด้านล่างทะเล) เมล็ดแทงหน่อขึ้นบนดิน เมื่อความหนาวหลีกลี้เกิดความขจี ครั้นได้เวลาไม้แห้งเริ่มแทงหน่อ จุดเปลี่ยนตอนนี้คือความสุข ความสมบูรณ์ปรากฏขึ้นอีกครั้ง   
221121 ลู่ (ภูเขา/ไฟ ด้านล่างภูเขา ด้านบนไฟ) รังนกที่ถูกเผา นกสร้างรังอยู่บนต้นไม้ คนชั่วร้ายหาทางเผามัน เมื่อนกกลับรังพบว่าถูกเผา จิตใจก็โศกเศร้าอาดูร  
221122 เซี่ยวกัว (ภูเขา/สายฟ้า ด้านล่างภูเขา ด้านบนสายฟ้า) เร่งข้ามสะพานไม้ ผู้ผ่านทางข้ามสะพานไม้แผ่นเดียว กระวนกระวายและหน้าตาตึงเครียด ถ้าข้ามอย่างรวดเร็วทำได้ไม่ยาก เมื่อลังเลย่อมไม่มีวันสำเร็จ 
5
221211 เฉีย (ภูเขา/ลม ด้านล่างภูเขา ด้านบนลม) นกหลุดจากกรง นกงามบังเอิญหลุดจากกรง นกงามพบโอกาสยอดเยี่ยม นกพ้นความทุกข์ทั้งปวง ย่อมบินตามใจได้ทุกทิศ  
221212 ฉี (ภูเขา/น้ำ ด้านล่างภูเขา ด้านบนน้ำ) ฝนและหิมะขวางทาง ฝนตกท่วมทางหิมะเต็มฟ้า ผู้ผ่านทางทุกข์ยากและเหน็บหนาว เหนื่อยอ่อนเพราะดิ้นรนในโคลนน้ำ ต้องอดทนเมื่อไม่ได้ดังใจ 
221221 เคน (ภูเขา/ภูเขา ขุนเขาตั้งตระหง่าและสูงส่ง) คนแคระพยายามเก็บผลพุทธา คนแคระสุดเอื้อมกิ่งพุทธา หัวใจเต้นระริกเพราะอยากคว้า สุดเศร้าเพราะเอื้อมมือคว้าไม่ถึง จงอดทนเมื่อไม่สมประสงค์ เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องให้เฉยเสีย   
221222 เฉียน (ภูเขา/ดิน ด้านล่างภูเขา ด้านบนดิน) สองชายแบ่งทรัพย์ ฟ้าช่วยให้คนจนพบขุมทรัพย์ สองชายแบ่งเท่ากันไม่วิวาท ต่างมีส่วนในทองคำของตน แผนการของทั้งสองบรรลุผล  
222111 ผี (ดิน/ฟ้า ด้านล่างดิน ด้านบนฟ้า) เสือตกหลุม เสือตกหลุมจักทำอะไรได้ รุกก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้ หวังพึ่งสิ่งใดยากลำบาก ได้แต่ต้องทำการเพียงลำพัง    
222112 สุย (ดิน/ทะเล ด้านล่างดิน ด้านบนทะเล) ปลาหลีฮื้อกลายเป็นมังกร ปลาหลีฮื้อเล่นน้ำตกใจแห กระโดดผ่านประตูกลายเป็นมังกร ต้นหลิวสลัดใบเป็นด้ายทอง ดอกท้อเบ่งบานบ่งบอกโชคลาภ   
222121 ชิน (ดิน/ไฟ ด้านล่างดิน ด้านบนไฟ) ขุดดินพบทรัพย์ การถอนหญ้าเป็นงานอันจืดชืด สำหรับผู้หวังจะพบทองคำ แต่เมื่อขุมทรัพย์ค่อยๆปรากฎ ช่างเป็นโชคดีอะไรเช่นนี้  
2
222122 หยู (ดิน/สายฟ้า ด้านล่างดิน ด้านบนสายฟ้า) มังกรสู่ถิ่น เทพไท่กงยกธงเหลืองขึ้นโบก ขับไล่วิญญาณร้ายบนเขาซุย มังกรเขียวจึงเข้าไปแทนที่ มังกรเขียวครองตำแหน่งบังเกิดสุข  
222211 กวน (ดิน/ลม ด้านล่างดิน ด้านบนลม) ฝนตกบนดินแห้ง ดอกบัวเหี่ยวผลบานหลังฝน สายฝนนำความชุ่มชื้นมาให้ เหมือนกับว่าจะมีสุขให้ชื่นใจ หลังจากที่ห่อเหี่ยวกับเรื่องราวมานาน 
4
222212 ปี (ดิน/น้ำ ด้านล่างดิน ด้านบนน้ำ) เรือได้ลมส่ง เมื่อลมส่งเรือชักใบแล่นลิ่ว ลมดีช่วยเรือลิ่วถึงจุดหมาย ฟ้าช่วยให้เดินทางอย่างราบรื่น ประสงค์ใดไม่ต้องพยายาม หากแน่ใจทิศทางจักราบรื่น  
222221 โป (ดิน/ภูเขา ด้านล่างดิน ด้านบนภูเขา) เหยี่ยวและพิราบอยู่ในแมกไม้เดียวกัน กลางคืนพิราบทำรังในป่า ไม่รู้ว่าเหยี่ยวพักนอนที่นั่น เหยี่ยวมีจิตใจโหดเหี้ยมลึกซึ้ง นี่คือภัยที่กำลังจะมา 
222222 คุน (ดิน/ดิน พลังความมั่นคงแห่งพื้นปฐพี) เสือหิวพบเหยื่อ แกะอ้วนพลัดฝูงหลงทางบนภูเขา เสือหิวยินดีที่ได้พบเหยื่อ เสือหิวพบเหยื่อเพียงแต่แยกเขี้ยว กระเพาะอิ่มเอิบจิตใจอิ่มเอม
         
 

1 ความคิดเห็น: